logo sinuvatik 

 

СИНУВАТИК ЕООД

хидравлични системи и метални конструкции

 

Фирма „Синуватик“ е регистрирана през 1993 год. с предмет на дейност предлагане на инженерингови услуги в областа на хидравлични системи за задвижване и управление. Експертите на фирмата изпълняват, както предварителното проучване, анализи и проектиране, така и производство, пускане и настройка. Качеството на предлаганите изделия е приоритет, като фирмената система за управление е сертифицирана за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 от AQ Cert. Разполагаме със собствена производствена база и лаборатория, намиращи се в Индустриална зона - кв. Военна рампа,Изток, гр. София. Специализирани сме по тематиката на ВЕЦ :

  • затворни съоръжения - сферични шибъри, дросел клапи, плоски затвори
  • системи за охлаждане - контрол и управление температурите на генератора,

лагерите и маслените резервоари.

  • система за почистване на защитни водовземни решетки.

  • регулатор на обороти на водни турбини.

  • система за търговско измерване водният обем преминал през турбината -

Фирмата е лицензирана и осъществява техничекски надзор на съоръжения с

повишена опастност - лиценз № 505 / 02.04.2008 год.

  • Товароподемни кранове : бордови – независимо от товароподемността.

  • Товароподемни електрически колички.

  • Товарозахващащи органи и приспособления.

  • Електрически телфери.

  • Площатки работни подвижни – автовишки, ножици и др.

Работим в тесен контакт с клиента, като се стремим правилно да разберем и удовлетворим неговите изисквания. Фирмената политика е стриктното спазване на поетите ангажименти, прецизно изпълнение и поддържане високо ниво на компетентност.

Коректност, своевременно и отговорно решаване на възникналите проблеми са качества, характерни за фирмения екип.