ВЕЦ КЪРДЖАЛИ - дросел клапи и механични спирачки
ВЕЦ СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ - дросел клапа и механични спирачки
ЯЗОВИРНА СТЕНА СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ - основни изпускатели
ВЕЦ ИВАЙЛОВГРАД - дросел клапи, техническо водоснабдяване, механични спирачки
ЯЗОВИРНА СТЕНА ИВАЙЛОВГРАД - основни изпускатели