1. Затворни съоръжения ВЕЦ

Фирма „Синуватик“ извършва, както проектиране и изроботка на нови, така и рехабилитация на съществуващи системи.

1.1. Нова управляваща система с МНУ и кинематично задвижване на сферичните шибъри ВЕЦ „Бели Искър” - турбини - хоризонтални, тип

Пелтон“, 2 (дваброя.

- инсталирана мощност - 16,8 MW.

Прочети още: Затвори и съоръжения  

2. Охлаждане и смазване на лагери ВЕЦ

2.1. Охлаждащи и смазващи системи - каскада „Искър“

+ водни турбини - вертикални, тип „Франсис“ , 4 (четири) броя.

+ инсталирана мощност - ВЕЦ „Кокаляне“ - 2 х 12,5 MW

 ВЕЦ „Пасарел“ - 2 х 14,5 MW 

Прочети още: Охлаждане и смазване  

       5.   Измерване и  контрол

         5.1.  „Скоростно“ реле WS 2400 -  каскада „Искър“ -  Следи скоростта на водата в напорен тръбопровод и при надвишаване на нормалната,  задейства  защитните затворни съоръжения. Измерва  разликата в налягането получаваща се при обтичане на тяло със специфичен  профил. Състои се от :

           -   скоростомерна сонда V300  

           -   диференциален преобразувател на налягане тип PMD55.

           -   „умен“ процес-индикатор  K3MJ – M  

Прочети още: Измерване и контрол  

3. Почистващи машини

3.1. Листопочистващи машини - водохващане „Картала“, хидрокаскада

„Благоевградска Бистрица“.

Каскадата е изградена на питейния водопровод на гр.Благоевград. Съставена е от 8 малки ВЕЦ с обща инсталирана мощност е Р = 6,375 MW. Водохващането е директно от реката, през два правоъгални отвора с размери L / H = 1500 х 700 mm, защитени от метални решетки. Монтирани са 2 (два) броя почистващи машини тип „люлка – гребло“

Прочети още: Почистващи машини  

6. Други

6.1. Хидравлична система за натягане носещите въжета на подвижен покрив -

летен театър гр. Бургас. Осигурява и поддържа работното усилието на опъване в граници

± 10 %. Условно се състои от две групи :

+ Въжен път” - модул „натягане” - 2 (два) броя.

+ „Релсов път” - модул „придържане” - 2 (два) броя.

- модул „натягане” - 2 (два) броя.

Прочети още: Други  

4. Регулатор на обороти DWS 300 - ВЕЦ „Мездра“

водни турбини - вертикални, тип Каплан“, 2 (два) броя

инсталирана мощност - Р = 2,7 МW

Прочети още: Регулатори на обороти