6. Други

6.1. Хидравлична система за натягане носещите въжета на подвижен покрив -

летен театър гр. Бургас. Осигурява и поддържа работното усилието на опъване в граници

± 10 %. Условно се състои от две групи :

+ Въжен път” - модул „натягане” - 2 (два) броя.

+ „Релсов път” - модул „придържане” - 2 (два) броя.

- модул „натягане” - 2 (два) броя.

 

 

 

6.2. Блок „скорости“ - управление на пропорционален разпределител

два канала за настройка на скорости 2 х 4 скорости

- захранване U = 12 … 35 VDC

- изход 2 x 4 броя e = ± 12 VDC

6.3. Вентил WV 02-05, хидроуправляем - управлява „уплътнителната“ вода на сферичени шибъри с подвижен пръстен. Параметри :

- условен отвор DU 12

- работно налягане „вода“ Рвх. = 10 … 120 bar.

- работно налягане „масло“ Рмасло = 60 … 180 bar.

6.4. Лабораторна преса ИЕЕС - БАН - проектиране и производство.

- работна повърхност 200 х 200 mm

- ход на буталото 150 … 250 mm

- моментна сила 4 … 257 kN

- работна температура 15º 300° С