2. Охлаждане и смазване на лагери ВЕЦ

2.1. Охлаждащи и смазващи системи - каскада „Искър“

+ водни турбини - вертикални, тип „Франсис“ , 4 (четири) броя.

+ инсталирана мощност - ВЕЦ „Кокаляне“ - 2 х 12,5 MW

 ВЕЦ „Пасарел“ - 2 х 14,5 MW 

 

 

2.2. Охлаждащи и смазващи системи - ВЕЦ „Мала Църква“

+ турбини - хоризонтални, тип „Пелтон“, 2 (два) броя.

+ инсталирана мощност Р = 8,1 MW