3. Почистващи машини

3.1. Листопочистващи машини - водохващане „Картала“, хидрокаскада

„Благоевградска Бистрица“.

Каскадата е изградена на питейния водопровод на гр.Благоевград. Съставена е от 8 малки ВЕЦ с обща инсталирана мощност е Р = 6,375 MW. Водохващането е директно от реката, през два правоъгални отвора с размери L / H = 1500 х 700 mm, защитени от метални решетки. Монтирани са 2 (два) броя почистващи машини тип „люлка – гребло“

 

3.2. Система за почистване на защитни водовземни решетки TRCS - МВЕЦ „Лозята“

- турбини - хоризонтални, тип „Франсис“, 2 (два) броя.

- инсталирана мощност - 5 MW.

- водовземни решетки 5000 х 5500 mm - 2 (два) броя.

- количество преработене вода Q = 16 m3/s

Предпазва напорния тръбопровод и турбините от водорасли, механични и битови отпадъци. Способна е да отстранява голямогабаритни клони, дънери, варели и т.н.

Представлява комплект от : + решетка - задържа механичния „боклук“.

+ машина - равнинен механизъм тип „механична ръка - гребло“. Метална конструкция с хидравлично задвижване и управление от програмируем контролер.